Nazaj na seznam...


SIEMENS d.o.o.

Matej Kupljenik Vodja Siemens Digital Industries

041 718 383

matej.kupljenik@siemens.com

http://new.siemens.com/si/sl.html

Siemens, Intronika, 12.02.2019 Foto: Sabina Petrov
Foto: Sabina Petrov

O podjetju

Siemens je globalna korporacija, ki se osredotoča na področja digitalizacije, elektrifikacije in avtomatizacije. Je eden največjih svetovnih proizvajalcev izdelkov in rešitev za industrijsko avtomatizacijo, celotno energetsko verigo, transport in tehnično opremo objektov. V vrhu je tudi na področju inovacij: v letu 2018 je za raziskave in razvoj namenil več kot 5,6 milijarde evrov, vložil 3.850 patentov in zabeležil 7.300 izumov. Več kot 379 tisoč zaposlenih v več kot 200 državah sveta ima en skupni cilj: prihodnost!

Siemens je že več kot 140 let partner slovenskega gospodarstva. Sodeloval je pri nekaterih najpomembnejših infrastrukturnih projektih v Sloveniji in prispeval k pomembnemu delu slovenske tehniške dediščine.

Najpomembnejše storitve

Z inovativnimi tehnologijami na področju digitalizacije in industrije 4.0, kot so odprti IoT operacijski sistem Mindsphere, digitalni dvojček, digitalna tovarna, kibernetska varnost, umetna inteligenca in druge, Siemens tlakuje pot poslovnih uspehov podjetij po vsem svetu. Elektrifikacija, avtomatizacija in digitalizacija so nepogrešljiv temelj, ki pripomore k fleksi-bilnosti, povečani učinkovitosti in dvigu kakovosti produktov ter skrajševanju časa načrto-vanja in proizvodnje produktov, kar podjetjem omogoča hiter odziv na potrebe trga. Z lastni-mi razvojnimi oddelki in sodelovanjem z raziskovalnimi institucijami Siemens oblikuje tren-de in postavlja standarde na področju tehnologij, ki so vodilo ekonomske učinkovitosti.

Digitalna preobrazba podjetij je zaradi velike dinamike spreminjanja poslovnih modelov da-nes nuja za podjetja vseh velikosti in panog. V Siemensu smo ponosni na številna sodelovanja, ki poslovnim partnerjem prinašajo zanesljivo prihodnost. Leta 2018 smo v Siemensu v sode-lovanju s Steklarno Hrastnik na podlagi digitalnih rešitev razvili strategijo digitalne preo-brazbe svetovnega proizvajalca stekla. Celosten pristop k digitalizaciji in preobrazbi v digital-no tovarno podjetju prinaša koristi in konkurenčno prednost na področju produktivnosti, prožnosti in trajnostne usmerjenosti.