Nazaj na seznam...


SID BANKA, d.d., Ljubljana

spodbujevalna, razvojna in izvozna banka

Borut Kocič, direktor oddelka za podjetja

01 20 07 480

borut.kocic@sid.si

http://www.sid.si

Sibil Svilan, Zdravko Pocivalsek, Maja Tomanic Vidovic, SID Banka, 09.01.2019 Foto: MGRT
Foto: MGRT

O podjetju

»Vizija: postati osrednja javna finančna institucija, ki bo s celostno ponudbo finančnemu trgu dopolnilnih storitev pomemben dejavnik rasti slovenskega gospodarstva.«
SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka. Že od leta 2008 z dolgoročnimi viri preko komercialnih bank ali pa dopolnjevanjem ponudbe deluje na področju tržnih vrzeli, kamor sodijo predvsem mala in srednja podjetja, internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije, okoljevarstveni in energetski projekti ter infrastruktura.
Tako z zavarovanjme kreditnih tveganj in investicij oz. nemarketabilnih tveganj ter z bančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbujajo konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter prispevajo h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju Slovenije.

Najpomembnejše storitve

»Na voljo 1,56 milijarde evrov povratnih sredstev.«

Prek posrednega financiranja v sodelovanju s poslovnimi bankami ponujajo financiranje espejem, mikro, malim in srednjim podjetjem kot tudi velikim podjetjem in občinam. Od leta 2017 je SID banka tudi upravljavec Sklada skladov, ki je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Sredstva Sklada skladov so namenjena vlaganju v raziskave, razvoj in inovacije, v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, energetsko učinkovitost in urbani razvoj ter financiranju obratnega kapitala. Banka gospodarstvu ponuja tudi neposredno financiranje, ki je namenjeno predvsem malim, srednjim in velikim podjetjem ter občinam.

Letošnji cilji

SID banka si bo v letu 2019 dejavno prizadevala vključevati poslovne banke, hkrati pa bo svoje delovanje usmerila na področje neposrednega financiranja, kjer so tržne vrzeli, podpora poslovnih bank pa okrnjena. S tem bo na eni strani poskrbela za vključevanje poslovnih bank v posle financiranja, na drugi pa dodatno nadgradila ponudbo dolgoročnih namenskih virov, ki jih sicer gospodarstvu ponuja prek teh.
Financiranje bo usmerjeno predvsem v neposredno financiranje espejev in zadrug ter financiranje iz Sklada skladov. Prav tako bo banka tudi v prihodnje omogočala financiranje tehnološko-razvojnih projektov in inovativnih podjetij s prvovrstno garancijo EIF v okviru programa InnovFin. Na voljo pa je že financiranje krožnega gospodarstva in zelenih projektov iz izdane zelene obveznice SID banke.