Podelitev nagrade tovarna leta 2018 bo 10. oktobra v prostorih družbe Iskratel. Na dogodek poleg vodilnih menedžerjev in vodij proizvodnje v slovenskih industrijskih podjetjih ter partnerjev in sodelavcev projekta Tovarna leta vabimo tudi širok krog strokovnjakov in organizacij, ki so zainteresirane za razvoj proizvodne skupnosti.

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava nanj pa obvezna. Program dogodka si lahko ogledate na tovarna.finance.si/dogodek, kjer se lahko tudi prijavite.

 

Razpisni pogoji za izbor tovarne leta, najboljšega proizvodnega podjetja v Sloveniji, in potek izbora

O izboru

Z izborom tovarne leta, najboljšega proizvodnega podjetja v Sloveniji, želi Časnik Finance dati vodilnim ljudem v slovenskih tovarnah priznanje za njihovo delo in prispevek k blaginji Slovenije. V okviru izbora se izbira in nagrajuje najboljša tovarna, torej proizvodno podjetje v Sloveniji. K sodelovanju v izboru Tovarna leta se podjetja prijavijo tako, da izpolnijo spodnji vprašalnik in podpišejo pogodbo o varovanju zaupnosti podatkov.

Cilji izbora so:

 • poudariti dobre prakse v tovarnah, ki prispevajo k višji dodani vrednosti in večji konkurenčnosti podjetij na domačem in tujih trgih;
 • vodilne ljudi v proizvodnji povezati med seboj ter z organizacijami in ljudmi, ki so zainteresirani za razvoj proizvodne skupnosti, ter
 • v poslovni in splošni javnosti okrepiti zavedanje o pomenu in dosežkih slovenskih proizvodnih podjetij.

Merila izbora – podjetja se ocenjujejo po metodologiji KPMG po teh glavnih kategorijah:

 • ključni kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja,
 • tehnološka naprednost proizvodnje,
 • skrb za trajnostni razvoj (okolje),
 • skrb za zaposlene.

Z nagrado tovarna leta nagrajujemo tehnološko naprednost proizvodnih podjetij, natančneje sposobnost podjetij, da v svoji proizvodnji in pri svojem poslovanju uporabljajo novejše, zmogljivejše in boljše tehnologije ter procese, kar vse povečuje prihodke, produktivnost dela, znižuje stroške, pomeni višjo dodano tehnološko vrednost za kupce in večje zadovoljstvo ter vse to nazadnje prispeva k povečevanju dobička.

Kdo lahko sodeluje v izboru

K sodelovanju v izboru Tovarna leta so vabljena vsa industrijska podjetja s sedežem v Sloveniji, ki poslujejo z dobičkom.

Strokovni partner izbora in strokovna komisija

Izbor tovarne leta poteka v sodelovanju s svetovalnim podjetjem KPMG, d. o. o., strokovnim partnerjem izbora, ki pripravi vprašalnik in izvaja izbor, predstavljen v nadaljevanju po korakih, ter ob pomoči neodvisne strokovne komisije.

Člani strokovne komisije za izbor tovarne leta 2018

 • Anton Papež, Interenergo, predsednik strokovne komisije
 • Sibil Svilan, SID banka
 • Barbara Domicelj, Microsoft Slovenija
 • Stane Merše, Institut Jožefa Stefana

Potek izbora Tovarna leta

Prvi korak: Podjetja se za sodelovanje pri izboru Tovarna leta prijavijo tako, da izpolnijo vprašalnik (najdete ga tukaj) s štirimi glavnimi sklopi:

 • ključni kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja,
 • tehnološka naprednost proizvodnje,
 • skrb za trajnostni razvoj (okolje),
 • skrb za zaposlene.

Drugi korak: KPMG bo v sodelovanju z uredništvom projekta Tovarna leta na podlagi izpolnjenih vprašalnikov in ovrednotenih odgovorov v ožji izbor izbral do 15 podjetij.

Tretji korak: Podjetja, ki so se uvrstila v ožji izbor, bo KPMG obiskal. Obisk bo obsegal ogled proizvodnje in pogovore z glavnimi predstavniki podjetja. Na podlagi ugotovitev s terena se vsa sodelujoča podjetja dodatno ocenijo. Pri ocenjevanju je poudarek na uporabi novejših, zmogljivejših in boljših tehnologij in procesov ter rezultatih, ki jih te prinašajo podjetju. 

Četrti korak: Na podlagi dodatnega ocenjevanja podjetij bo KPMG v sodelovanju z uredništvom projekta Tovarna leta izbral do pet finalistov, ki se na sklepnem dogodku potegujejo za nagrado tovarna leta.

Peti korak: Strokovna komisija za izbor tovarne leta, ki so sestavljajo ugledni strokovnjaki in menedžerji iz slovenskega gospodarstva, na sklepnem dogodku Tovarna leta na podlagi predstavitev in javnega pogovora s finalisti oceni in izbere končnega zmagovalca, tovarno leta.

Predstavnike finalistov bo »izprašala« o njihovih ključnih proizvodnih tehnologijah in procesih, s katerimi povečujejo uspešnost svojega poslovanja ter ohranjajo in pridobivajo kupce.

Podelitev nagrade tovarna leta

Podelitev nagrade tovarna leta bo v tovarni, ki je nagrado prejela prejšnje leto. Na dogodek poleg vodilnih menedžerjev in vodij proizvodnje v slovenskih industrijskih podjetjih ter partnerjev in sodelavcev projekta Tovarna leta vabimo tudi širok krog strokovnjakov in organizacij, ki so zainteresirane za razvoj proizvodne skupnosti.

Varovanje poslovnih skrivnosti

Vsi sodelujoči pri izboru tovarne leta, strokovni partner KPMG, člani strokovne komisije in predstavniki organizatorja izbora se bodo s podpisom izjave zavezali k varovanju poslovnih skrivnosti, ki jih bodo v procesu izbora razkrila podjetja.

Potek izbora tovarne leta 2018

Vprašalnik za prijavo na izbor

K sodelovanju v izboru Tovarna leta se prijavite tako, da izpolnite vprašalnik.

V celoti izpolnjen vprašalnik skupaj s podpisano pogodbo o varovanju zaupnosti podatkov pošljite na tovarnaleta@kpmg.si. Za morebitna dodatna vprašanja pri izpolnjevanju vprašalnika se lahko obrnete na tovarnaleta@kpmg.si.

Rok za oddajo vprašalnika in pogodbe o varovanju zaupnosti podatkov je 30. april 2018.

Prvi izbor do 15 podjetij in obisk podjetij

Prejete izpolnjene vprašalnike bo strokovni partner izbora KPMG obdelal in ovrednotil odgovore ter v sodelovanju z uredništvom izbral do 15 podjetij v ožji izbor. Vsa podjetja, ki bodo uvrščena v ožji izbor, bodo o tem pisno obveščena do 31. maja 2018. 

Ocenjevanje na terenu

Predstavniki strokovnega partnerja izbora KPMG bodo od 1. junija do 31. julija 2018 obiskali podjetja v ožjem izboru in jih dodatno ocenili.

Obvestilo finalistom

Najpozneje do 31. avgusta 2018 bo pet finalistov prejelo obvestilo, da so uvrščeni med finaliste in naj se pripravijo na predstavitev podjetja na sklepnem dogodku.

Sklepni dogodek izbora

Sklepni dogodek izbora bo v prvi polovici oktobra 2018, ko bo strokovna komisija na samem dogodku izbrala zmagovalca, prejemnika nagrade tovarna leta 2018.

Povratne informacije za sodelujoča podjetja v izboru

Sodelujoča podjetja v izboru Tovarna leta 2018 bodo po sklepnem izboru dobila povratno informacijo o svoji uvrstitvi v primerjavi s povprečnim(i) in najboljšim(i) udeležencem(i).

PRIJAVITE SE NA IZBOR TOVARNA LETA 2018!

 V Ljubljani, 7. marca 2018