Izbor tovarne leta, najboljšega proizvodnega podjetja v Sloveniji

Za izbor tovarne leta, najboljšega proizvodnega podjetja v Sloveniji, smo se v Časniku Finance odločili, ker želimo vodilnim ljudem v slovenskih tovarnah dati priznanje za njihovo delo in prispevek k blaginji Slovenije; poudariti dobre prakse v tovarnah, ki prispevajo k višji dodani vrednosti in večji konkurenčnosti podjetij na domačem in tujih trgih; vodilne ljudi v proizvodnji povezati med seboj ter z organizacijami in ljudmi, ki so zainteresirani za razvoj novonastajajoče proizvodne skupnosti; ter v poslovni in splošni javnosti okrepiti zavedanje o pomenu in dosežkih slovenskih proizvodnih podjetij.

Kaj nagrajujemo

Z nagrado tovarna leta posebej nagrajujemo tehnološko naprednost proizvodnih podjetij, natančneje sposobnost podjetij, da v svoji proizvodnji in pri svojem poslovanju uporabljajo novejše, zmogljivejše in boljše tehnologije ter procese. Pri tem izpostavljamo najboljše prakse in uspešno uvajanje novosti, kar povečuje prihodke, produktivnost dela, zmanjšuje stroške, predstavlja večjo dodano tehnološko vrednost za kupce in višje zadovoljstvo, vse to pa prispeva k povečevanju uspešnosti poslovanja in dobička podjetja.

Kdo lahko sodeluje v izboru

K sodelovanju v izboru za tovarna leta so vabljena vsa industrijska podjetja s sedežem v Sloveniji, ki poslujejo z dobičkom.

Podelitev nagrade

Podelitev nagrade tovarna leta bomo vsakič pripravili v tovarni, ki je nagrado prejela prejšnje leto. Na dogodek poleg vodilnih menedžerjev in vodij proizvodnje v slovenskih industrijskih podjetjih ter partnerjev in sodelavcev projekta Tovarna leta vabimo tudi širok krog strokovnjakov in organizacij, ki so zainteresirane za razvoj proizvodne skupnosti.

Strokovni partner

Izbor tovarne leta poteka v sodelovanju s svetovalnim podjetjem KPMG, d. o. o., ter ob pomoči neodvisne strokovne komisije.

Strokovna komisija bo na dogodku Tovarna leta podjetja, ki se bodo uvrstila med finaliste izbora, pred zbranimi udeleženci "izprašala" o njihovih ključnih proizvodnih tehnologijah in procesih, s katerimi povečujejo uspešnost svojega poslovanja ter ohranjajo in pridobivajo kupce, zatem pa med finalisti izbrala zmagovalca - tovarno leta.

Člani strokovne komisije

  • Anton Papež, Interenergo, predsednik strokovne komisije
  • Sibil Svilan, SID banka
  • Barbara Domicelj, Microsoft
  • Stane Merše, Institut Jožef Stefan

Varovanje poslovnih skrivnosti

Vsi sodelujoči pri izboru tovarne leta - KPMG, člani strokovne komisije in predstavnik organizatorja izbora - se bodo s podpisom izjave zavezali k varovanju poslovnih skrivnosti, ki jih bodo v procesu izbora razkrila podjetja.

Izbor tovarne leta po korakih

Prvi korak: Podjetja se za sodelovanje pri izboru tovarne leta prijavijo tako, da izpolnijo vprašalnik s štirimi ključnimi sklopi: tehnološka naprednost proizvodnega podjetja, poslovno-finančna uspešnost, skrb za okolje in skrb za zaposlene.

Drugi korak: KPMG bo v sodelovanju z uredništvom projekta Tovarna leta na osnovi izpolnjenih vprašalnikov in ovrednotenih odgovorov v ožji izbor izbral do 15 podjetij.

Tretji korak: Podjetja, ki so se uvrstila v ožji izbor, bo KPMG obiskal. Obisk bo obsegal ogled proizvodnje in pogovore s ključnimi predstavniki podjetja. Na podlagi ugotovitev s terenu se vsa sodelujoča podjetja dodatno oceni. Pri ocenjevanju je poudarek na obsegu uporabe novejših, zmogljivejših in boljših tehnologij ter procesov in rezultatov, ki jih te prinašajo podjetju. 

Četrti korak: Na osnovi dodatnega ocenjevanja podjetij bo KPMG, v sodelovanju z uredništvom projekta Tovarna leta, izbral do 5 finalistov, ki se na zaključnem dogodku potegujejo za nagrado tovarna leta.

Peti korak: Strokovna komisija za izbor tovarne leta, ki jo sestavljajo ugledni strokovnjaki in menedžerji iz slovenskega gospodarstva, na zaključnem dogodku na podlagi predstavitev in javnega pogovora s finalisti oceni in izbere končnega zmagovalca, tovarno leta.

Časovnica izbora tovarne leta 2018

Februar:

  • objava vprašalnika na spletni strani www.tovarna-leta.si

April:

  • rok za oddajo izpolnjenega vprašalnika

Maj, junij:

  • obdelava izpolnjenih vprašalnikov in izbor do 15 podjetij; izbrana podjetja KPMG obišče na terenu in dodatno oceni

Julij:

  • Do 5 finalistov prejme obvestilo, da so v ožjem izboru in da naj se pripravijo na predstavitev podjetja na zaključnem dogodku

Oktober:

  • zaključni dogodek in izbor zmagovalca, prejemnika nagrade tovarna leta 2018