(Anketa) Kakšen pospešek daje digitalizaciji pandemija

(Anketa) Kakšen pospešek daje digitalizaciji pandemija
(Anketa) Kakšen pospešek daje digitalizaciji pandemija
  13.05.2020  |  18:30
Čas branja: 9 min
V prihodnje bodo procesi še bolj podprti z digitalnimi tehnologijami; zapiranje in prestavljanje razpisov je zadnja stvar, ki jo gospodarstvo potrebuje

Kakšen pospešek je pričakovati pri digitalizaciji poslovnih procesov in proizvodnje zaradi pandemije nove koronavirusne bolezni, kakšen vpliv je oziroma bo pandemija imela na zavedanje o vlogi digitalizacije pri doseganju višje dodane vrednosti in gospodarske rasti ter koliko je lahko večja digitalizacija poslovnih in proizvodnih procesov odgovor na recesijo, s katero se bo letos spopadlo evropsko in svetovno gospodarstvo, pojasnjujejo člani strokovnega odbora Tovarne leta.

Pa tudi, zakaj proizvodnim podjetjem priporočajo, da kljub izzivom, ki jih je prednje postavila pandemija, sodelujejo v izboru Tovarna leta 2020.

Željko Puljić, glavni direktor Iskratela: »Zdajšnje razmere so gotovo izredno pospešile digitalizacijo poslovnih in proizvodnih procesov. Podjetja so se morala zelo hitro prilagoditi, najti poti, kako ob nujnosti zavarovanja zdravja zaposlenih zagotoviti čim manj okrnjeno poslovanje ter nemoteno povezovanje s partnerji in kupci. Agilno delo in hitro prilagajanje se kažeta kot nova normalnost, pri čemer sta v veliko pomoč prav digitalizacija in avtomatizacija.

V skupini Iskratel imamo z različnimi informacijskimi sistemi digitalizirano večino procesov. Ker pa sama digitalizacija ni dovolj, smo začrtali projekt digitalne optimizacije prav s ciljem povečanja produktivnosti z uvedbo in podporo agilnih procesov, optimizacije operativnih stroškov ter izboljšanja uporabniške izkušnje.

Gotovo bodo tovrstni pristopi pripomogli k hitrejšemu okrevanju gospodarstva, pri čemer pa ne gre pozabiti, da v poslu še vedno največ štejejo nenehni stiki s kupci in partnerji, pa naj bodo to osebni ali prek digitalnih komunikacijskih poti.

V Sloveniji ne manjka dobrih praks proizvodnih podjetij in verjamem, da je večini, seveda odvisno od panoge, v kateri delujejo, uspelo najti poti, kako se spopasti z izzivi, ki jih je prinesla pandemija. Ta je v ospredje postavila solidarnost, medsebojno razumevanje, pomoč, ki jo podjetja lahko pokažejo tudi s sodelovanjem pri projektu Tovarna leta. Da predstavijo svoje izkušnje in uspešne prakse ter preverijo, kje so v primerjavi z drugimi proizvodnimi podjetji glede tehnološke naprednosti, učinkovitosti in inovativnosti. Da dajejo zgled.

Zato ima po mojem mnenju letošnji izbor Tovarne leta še večji pomen – širiti pozitivne zgodbe in spodbuditi podjetja, da se po zgledu najboljših soočijo z izzivi globalnega gospodarstva. Da bomo iz te krize prišli izkušenejši in odpornejši.«

Matej Kupljenik, vodja Digital Industries v Siemensu Slovenija: »V tem nenavadnem obdobju je marsikdo spoznal, da so procesi dela lahko virtualni in da na daljavo lahko storimo marsikaj. Ne nazadnje se je izkazalo to tudi za cenejše in učinkovitejše – na poslovnem področju, v izobraževalnem sistemu in navsezadnje v vsakdanjem življenju. Pandemija nas je na mnogih področjih čez noč postavila v položaj, v katerem bi brez sodobnih digitalnih orodij, aplikacij, povezav imeli mnogo večje težave kot sicer.

V tem kritičnem obdobju je veliko ljudi spoznalo, kako pomembne so osnovna struktura informacijskih tehnologij, povezljivost, kibernetska varnost – torej temelji, na katerih je digitalizacijo v podjetjih in drugje sploh možno graditi. To vsekakor kaže, da lahko pričakujemo več vlaganj v sodobne digitalizacijske rešitve, ki pa seveda ne morejo v celoti izničiti vseh negativnih gospodarskih učinkov, ki jih je in jih še bo pandemija prinesla. Digitalizacija je samo delni odgovor. V različnih industrijskih panogah za zdaj opažamo zelo različne učinke pandemije. Podjetja, ki bodo naučene lekcije v času pandemije obrnila v svoj prid in našla sredstva za nadaljnje naložbe v digitalne rešitve, bodo v prihodnosti v precej boljšem konkurenčnem položaju.

Že do zdaj je bilo jasno, da so dolgoročno uspešni tisti, ki razmišljajo več korakov naprej, ter tisti, ki so bolj prilagodljivi in učinkoviti, da lažje sledijo dinamičnemu spreminjanju novih poslovnih modelov. Obdobje pandemije je po svoje marsikje te procese pospešilo in nam vsem postavlja mnoge izzive za prihodnost. Priča smo bili uspešnim primerom podjetij, ki so v zelo kratkem časovnem obdobju prilagodila svoje strategije ter poslovne in proizvodne procese novim razmeram. Naložbe v digitalno prihodnost, nova digitalna orodja in rešitve tako niso pogoj samo za uspešno konkurenčno poslovanje, ampak postajajo nujnost.«

Saša Sokolič, član uprave Metronika: »Pandemija, s katero se soočamo, prinaša v poslovne in proizvodne procese veliko motenj in sprememb. V grobem si v času pandemije vsi želimo zadržati čim višjo stopnjo poslovne aktivnosti in produktivnosti, pri tem pa zaposlene obvarovati pred morebitnimi okužbami. Oboje pa kar kliče po digitalnem. Procesi, ki so v preteklosti zahtevali veliko človeških stikov, bodo v prihodnje še bolj podprti z digitalnimi tehnologijami. V procese se bo treba poglobiti in izboljšati njihovo preglednost, jih optimizirati, zmanjšati izgube, zastoje, izmete, kar spet lažje izvedemo s podporo digitalnih tehnologij. Digitalizacija se torej kaže kot eno glavnih orodij, s katerimi lahko podjetja že danes odgovorijo na krizo in recesijo. Vendar pomembno je, da poslovne in proizvodne prakse, ki se bodo s podporo digitalizacije spremenile, ne bodo pozabljene, ko bo recesije in trenutne motnje konec. Nove prakse, ki se bodo uveljavile, bodo namreč lahko precej pripomogle k trajnemu poviševanju dodane vrednosti in nadaljnji rasti poslovanja. Tisti, ki bodo trenutno krizo uspešno prebrodili, bodo z veliko verjetnostjo v prihodnje delovali drugače kot pred njo in njihovi procesi bodo bolj digitalizirani kot pred krizo.

Izbor tovarne leta je do zdaj postregel z zanimivimi primeri iz prakse. Podjetja, ki so se bojevala za zmago, so izkazala visoko stopnjo avtomatiziranosti in digitaliziranosti proizvodnih procesov. Še pomembneje, pokazala so, da obstaja jasna povezava med uspešnostjo poslovanja in digitalizacijo njihove proizvodnje. Izbor Tovarna leta torej omogoča, da podjetja ugotovijo, kje so v primerjavi z najboljšimi in najuspešnejšimi. Biti boljši, delovati bolj optimalno pa je še bolj pomembno v času krize in pandemije. Zato podjetjem priporočam, da sprejmejo izziv in sodelujejo v izboru.«

Andrej Hudoklin, izvršni direktor operacij ADD: »Vsem je zdaj očitno, da digitalizacija je nujna in tudi izvedljiva. Resda je zdaj to bilo bolj v kontekstu dela od doma ter zagotovitve povezljivosti in zagotavljanja normalnega delovanja. Vseeno pa so v večini v proizvodnih obratov delali, medtem ko je režija delovala od doma. Pokazalo se je, da sta pandemija in hitra zahteva po dodatnih varnostnih ukrepih marsikje že prinesli določene pozitivne učinke, predvsem učinkovitost dela, izločitev nepotrebnih aktivnosti in dodatno avtomatizacijo. Vse to so tudi digitalizacije na splošno. Veliko proizvodnih podjetij je na tem področju še na začetku. Verjamem pa, da je prav pandemija dala precej večji pomen digitalizaciji, ki bo tako v tem in prihodnjem letu ena od prednostnih nalog in naložb v proizvodnih podjetjih.

Za obstoj in razvoj podjetja sta odločilna razumevanje razmer in zmožnost hitrega prilagajanja na spremembe, še posebej v času krize, ki jo je tokrat povsem nepričakovano povzročila epidemija COVID-19. Zato je za podjetje pomembno, da se v krizi hitro in pravilno odzove ter svoje aktivnosti usmeri na pomembna področja – razumevanje, kaj se dogaja, obvladovanje denarnega toka, obvladovanje in znižanje stroškov, identifikacija nedonosnih kupcev in izdelkov, optimizacija zalog in tako naprej. Te aktivnosti lahko pripomorejo k temu, da podjetja obdobje krize ne le preživijo, ampak iz njega stopijo v čim boljši kondiciji. Zato je tudi poslovna analitika eden glavnih gradnikov digitalizacije.

Dejstvo je, da so podjetja z višjo stopnjo zrelosti poslovne analitike uspešnejša, dosegajo večje razlike v ceni in višjo dodano vrednost na zaposlenega. Poslovna analitika jim omogoča sprotno spremljanje dogajanja v podjetju in na trgu kot tudi v celotni oskrbovalni verigi. Tako imajo vselej vpogled v stanje prodajnih naročil, realizacijo prodaje, morebitne odmike dobav v oskrbovalni verigi, razpoložljivost zmogljivosti, delež izmeta proizvodnje ter vpogled v zaloge in predvideno obdobje proizvodnje, za katero je zaloga surovin še na voljo ... Če smo doslej lahko nekako živeli brez tega, bo to odslej nuja in eno glavnih orodij za poslovanje.

Menim, da izbor Tovarna leta 2020 zelo pripomore k mreženju podjetij, saj je Slovenija majhen trg in so sodelovanje, izmenjava dobrih praks ter skupni razvoj nujni za večji preboj naših podjetij ne samo doma, temveč tudi v tujini. Imamo ogromno uspešnih zgodb, verjamem, da jih po tej poti lahko naredimo še več.«

Robert Orehek, direktor razvoja poslovanja v Tomu PIT: »Verjamem, da so se naložbe v digitalno preobrazbo v času letošnje krize izkazale za dobre naložbe in pripomogle k ohranjanju močnega gospodarstva. Žal pa pospešek digitalizacije ni odvisen od takih dogodkov. Veste, prepričanih ni treba prepričevati. Tisti, ki so verjeli v moč digitalizacije in se pred časom odpravili na to pot, zdaj obirajo sadove svojega dela. Nejeverni Tomažki na drugi strani pa imajo zdaj še več težav pri naložbah. Še posebno, če govorimo o naložbah v digitalizacijo, ki ima, žal, še vedno sloves nujnega zla. Zato je zdaj pravi čas, da se predstavijo uspešne zgodbe. Pozivam vse, ki so se za ta korak že odločili, pokažite kolegom, kako vam je digitalizacija pomagala. Prenesite jim znanje in pri tem boste znanja tudi deležni. Včasih si težko predstavljamo, dokler ne vidimo.

Potem je na vrsti tudi država. Zdaj, ko so naložbe najbolj potrebne, potrebujemo razpise, sredstva, spodbude oziroma podobne oblike pomoči. Zapiranje in prestavljanje razpisov je zadnja stvar, ki jo gospodarstvo potrebuje.

Zavedati se je treba, da vlaganje v digitalizacijo ne prinaša takojšnjih rezultatov. Zato letošnjih rezultatov poslovanja ne bomo reševali z digitalizacijo ključnih procesov. Lahko pa to naredimo v prihodnjih letih. Si upate napovedati, da podobne krize prihodnjih deset let ne bo? Pa naj to ne bo edini razlog za digitalizacijo. Vlaganje v digitalizacijo se povrne v desetini tega obdobja.

Znanja v Sloveniji je v splošnem veliko. V Sloveniji smo se z elementi industrije 4.0 ukvarjali že leta 2004. Leto dni, preden je bila Angela Merkel izvoljena za vodjo najmočnejšega gospodarstva v Evropi, in sedem let pred sprejetjem visokotehnološke strategije 2020. Z vsako digitalizacijo procesa, majhno ali veliko, smo prispevali znanje v digitalni ekosistem. Pokažimo dvomljivcem, da se digitalizacija lahko vpelje tudi v zahtevna okolja. Prinaša dodano vrednost, izboljšuje poslovne rezultate in pomaga prebroditi krize, tudi zdravstvene. Skupaj tako lahko dvignemo slovensko gospodarstvo v mednarodni konkurenci na novo stopničko. Izbor tovarne leta je odlična priložnost, da to znanje predstavimo. Žal takih priložnosti ni veliko. Še pred krizo so bili podobni dogodki redki, zdaj jih je oziroma jih bo še manj.«

Jernej Rehar, direktor Business Solutions: »Zaradi situacije s COVID-19 so podjetja premaknila v najvišjo prestavo pri digitalni transformaciji. Podjetja, ki bodo trenutno stanje znala izkoristiti in iztržila nove poslovne priložnosti, bodo iz te krize izšla kot 'koronazmagovalci'. Podjetjem, ki so predhodno vložila in usmerila strategijo v digitalizacijo ter sisteme, ki podpirajo sam prehod, se to že zdaj pozna pri polnjenju košare sadov, preostala, ki bodo skočila na trenutni vlak, bodo tudi napredovala na dolgi rok, tista, ki ga bodo zamudila, pa se bo v njihovem poslovanju to žal poznalo že v kratkem. Vsaka kriza nas to nauči in tokrat ni nič drugače. Preden gremo spreminjat procese, je treba imeti vizijo, kam naj gre podjetje, in tokrat je precej jasno, da je digitalizacijo v to vizijo treba vključiti. Vsi imamo možnost, treba je le 'prelomiti' pravila okvirov, ki smo jih vajeni.

V Sloveniji imamo kar nekaj takšnih podjetij, ki se znajo obrniti, kar precej je naših strank in mi smo zraven, da jim lahko pomagamo. V procese se je treba poglobiti in jih hitro optimizirati. Zdaj je čas za akcijo in hitre ukrepe. Mi želimo pokazati podjetjem – in ne govorim samo o naših strankah –, da je digitalizacija prava pot. Odločili smo se, da širimo dobre prakse naših strank, ki so ta premik že naredile, ter kakšne so prednosti in rezultati, širimo znanja s področja digitalne transformacije in dajemo nasvete, ki pomagajo po koščkih sestaviti celoto. Ko predstavimo nekaj primerov v živo, ki dobijo obliko, lahko preostala podjetja, ki se digitalizacije še niso oprijela oziroma so v zagonski fazi, vidijo, kako zadeve delujejo v praksi.

Izbor tovarne leta je neke vrste dokaz, da podjetja delujejo v pravi smeri, in je do zdaj vedno opredmetil teorijo z dobrimi praksami podjetij, ki so vpeljala sisteme, novodobne prakse in sprejela aktivnosti, ki so jih skupaj privedli za stopničko višje in v elito slovenskih tovarn. Letos si želim in apeliram, da se prijavi in sodeluje v izboru Tovarna leta več manjših in srednjih proizvodnih podjetij, saj je lahko precej teh podjetij zgled nekaterim večjim zaradi svoje fleksibilnosti, ki jim jo omogočajo ravno manjša struktura in hitra rotacija ter transformacija v krizi.«

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (reportaža) Tako v Zrečah GKN Driveline milijonom avtomobilov pomaga vrteti kolesa

V podjetju na leto izdelajo več kot pet milijonov homokinetičnih in tripodnih zglobov ter dva milijona polgredi, ki na pogonska kolesa...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Šentjurski FTA z informacijsko prenovo povečuje preglednost proizvodnje

Digitalno načrtovanje proizvodnje jim bo prineslo večjo učinkovitost in odzivnost pri pripravi ponudb

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Oddaljeni dostop do proizvodnih omrežij - bistveni element pri vpeljavi koncepta digitalizacije v proizvodnji

Zagotavljanje varnosti proizvodnega omrežja oziroma omrežja OT je krožni proces, sestavljen iz treh večjih sklopov

Tovarna
Novice
Novice NEMS sistemi za industrijo prihodnosti

Nanoelektromehanski sistemi oziroma NEMS tehnologije prinašajo velik napredek v smislu ekstremne miniaturizacije, večje zanesljivosti...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Varen oddaljeni dostop za industrijska okolja

Industrijski nadzorni sistemi so ključni pri avtomatizaciji, a so hkrati tudi pomembna tarča za napadalce

Tovarna
Novice
Novice O dobrih praksah pametnih tovarn 20. oktobra

Prek konkretnih primerov in izkušenj uspešnih podjetij bodo udeleženci dogodka dobili koristne informacije o uvajanju rešitev...