Rešitev za pomoč pri premagovanju krize in nadaljevanju poslovnega razvoja

Rešitev za pomoč pri premagovanju krize in nadaljevanju poslovnega razvoja
Rešitev za pomoč pri premagovanju krize in nadaljevanju poslovnega razvoja
  29.04.2020  |  11:17
Čas branja: 6 min
Kako zmanjšati učinke krize in na koncu postati zmagovalec?

Za obstoj in razvoj podjetja je ključno razumevanje stanja in zmožnost hitrega prilagajanja na spremembe, še posebej v času krize, ki jo je tokrat povsem nepričakovano povzročila epidemija COVID-19. Zato je za podjetje ključno, da se v času krize hitro in pravilno odzove ter svoje aktivnosti usmeri na pomembna področja (prikazano na sliki). Te aktivnosti lahko pripomorejo k temu, da obdobje krize ne le preživi, ampak iz njega izstopi v čim boljši kondiciji.

(H2) Zrela poslovna analitika pripomore k uspehu podjetja (H2)

Dejstvo je, da so podjetja, ki imajo višjo stopnjo zrelosti poslovne analitike, bolj uspešna, dosegajo višje razlike v ceni in višjo dodano vrednost na zaposlenega. Poslovna analitika jim omogoča sprotno spremljanje dogajanja v podjetju in na trgu. Tako imajo na primer v vsakem trenutku vpogled v stanje prodajnih naročil, realizacijo prodaje, morebitne odmike dobav v oskrbovalni verigi, razpoložljivost kapacitet, delež izmeta proizvodnje ter vpogled v zaloge in predvideno obdobje proizvodnje za katerega je zaloga surovin še na voljo itd. Poleg teh osnovnih podatkov si veliko pomagajo tudi z naprednimi algoritmi napovedovanja raznih kazalnikov in spremljanja trendov dogajanja na trgih surovin, energentov, menjalnih tečajev. Vse to jim omogoča hitrejše zaznavanje sprememb in ustrezno reagiranje.

(H2) S poslovno analitiko do hitrega prilagajanja na nove razmere na trgu (H2)

Še bolj do izraza pridejo rešitve poslovne analitike v primeru izrednih, kriznih razmer, kot jih je v zadnjem času povzročil COVID-19. Izkazalo se je, da v tem času pravila, zakonitosti in napovedi, ki so delovala v preteklih obdobjih ne delujejo več. Na poslovanje vplivajo najrazličnejši dejavniki in zato je še toliko bolj pomembno, da imajo podjetja enostaven in natančen vpogled tako v dogajanje znotraj podjetja kakor tudi dogajanje na trgu. V času krize morajo podjetja usmeriti aktivnosti na zadeve, ki so pomembne za preživetje. Po našem mnenju je za podjetja v krizi ključno spremljanje:

 • Realizacije prodaje, odstopanje od planov in napovedi, izpada prodajnih naročil ter analizo trendov in cen.
 • Spremljanje denarnega toka, ki vključuje terjatve, obveznosti in opozarjanje na roke zapadlosti ter zamude.
 • Nadgradnjo predstavlja še načrtovanje denarnega toka z vidika predvidenih prilivov in odlivov v naslednjih obdobjih in možnosti napovedi oziroma korekcije napovedi in usklajevanja.

Ali se tudi v vašem podjetju srečujete s težavami pridobivanja ustreznih podatkov in izzivi kako iz njih izluščiti uporabne informacije za odločanje v času krize?

Vabimo vas k sodelovanju v naši add.BI iniciativi, v kateri boste lahko pridobili novo znanje, ocenili zrelost vašega podjetja na področju poslovne analitike in pripravili strategijo razvoja poslovne analitike v vašem podjetju.

Podoben pogled na situacijo imajo tudi vodile svetovalne hiše. Dober nasvet iz strani svetovalnega podjetja PricewaterhouseCoopers - 11 nasvetov za vodenje podjetja v času krize.

(H2)Pripravljamo rešitev poslovne analitike, ki jo boste lahko uporabili sami(H2)

V podjetju ADD pripravljamo rešitev, ki bo podjetjem omogočala hitro in enostavno analiziranje njihovih poslovnih podatkov. Rešitev bo dostopna preko spleta in omogočala popolno samopostrežno uporabo od registracije, preko nalaganja podatkov do pregleda vizualizacij in analiziranja podatkov. Rešitev bo namenjena poslovnim uporabnikom in ne bo zahtevala projekta implementacije. To pomeni, da bo čas od prijave do analize podatkov izredno kratek, za uporabo pa ne bo potrebna vključenost informatike. V ta namen bo vzpostavljen enostaven proces skozi katerega bo uporabnik voden z jasnimi navodili, korak za korakom.

 • V prvem koraku se bo moral uporabnik registrirati v rešitev z osnovnimi kontaktnimi podatki.
  • Rešitev bo v ozadju ustvarila zasebno varno okolje povsem ločeno za vsako podjetje.
 • V drugem koraku bo uporabnik dobil navodila v kakšni obliki mora pripraviti podatke in jih naložiti v rešitev. Na voljo bodo tudi predloge za pripravo podatkov.
  • Pri uvozu podatkov se izvede validacija in poda povratno informacijo, če so v podatkih ali uvoženi datoteki potrebni popravki. S tem se v največji možni meri poskuša pomagati uporabnikom čim hitreje in čim bolj enostavno priti do analize podatkov.
 • Na osnovi uvoženih podatkov se zgenerira analitični model in napolni s podatki. Model mogoča periodično tedensko, dnevno dodajanje novih podatkov.
 • V zadnjem koraku se pred-pripravljena poročila in vizualizacije osvežijo in uporabnik lahko takoj začne analizirati podatke.

Ali se vam zdi tovrsten proces uporabe rešitve dovolj enostaven?

S sodelovanjem pri razvoju nove BI rešitve boste lahko vplivali na funkcionalnosti rešitve, pridobili praktične izkušnje z izdelavo poročil ter seveda deležni ugodnosti pri kasnejši uporabi rešitve.

(H2)Odgovore na katera vprašanja ponudi analiza podatkov? (H2)

Podatki se uporabniku prikažejo v pred nastavljenih poročilih in raznih vizualizacijah, ki omogočajo nadaljnjo samopostrežno analizo in podajajo odgovore na poslovna vprašanja, kot na primer:

PRODAJA

 • Kakšna je dnevna prodaja in kako se prodaja primerja s primerljivimi obdobji v preteklosti (prejšnji teden/mesec/leto)?
 • Kakšen je trend prodaje in projekcija za naprej na podlagi zgodovinskih podatkov?
 • Kakšna je količina in vrednost odprtih prodajnih naročil?
 • Koliko naročil je bilo odpremljenih na določen dan?
 • Koliko je novih naročil na določen dan?
 • Kakšen je trend gibanja novih naročil?

TERJATVE IN OBVEZNOSTI

 • Kakšno je stanje odprtih terjatev/obveznosti na izbrani dan?
 • Kakšno je gibanje terjatev v izbranem obdobju in kakšen je njihov trend?
 • Kakšna je višina zapadlih obveznosti/terjatev po datumu in partnerju? Kakšen je njihov trend?
 • Kakšno je povprečno razmerje med dolgom in plačilom ter trenutni količnik dolga/plačila?
 • Kakšen je časovni trend dolga ter razmerja dolg/plačilo.
 • Kakšen je dnevni povprečni dolg in povprečno dnevno razmerje dolg/prodaja.
 • Koliko dni je star dolg (staranje obveznosti)?
 • Kakšno je staranje terjatev/zapadlih terjatev?
 • Koliko stara so zapadla plačila (koliko so čez rok)?
 • Kakšno je letošnje povprečno obdobje do plačila obveznosti v primerjavi z lanskim letom?
 • Kakšen je povprečni saldo obveznosti na dan v primerjavi s terjatvami?

DENARNI TOK

 • Kakšno je stanje sredstev na določen dan in njegovo gibanje skozi čas?
 • Kakšna je višina prilivov in odlivov na določen dan in kakšen je njihov trend?
 • Kakšen je neto denarni tok na določen dan in kakšen je njegov trend?
 • Od kod prihaja gotovina?
 • Za kakšen namen je prišla gotovina?
 • Za kakšen namen je bila gotovina porabljena?
 • Kakšna je bila sprememba stanja v gotovini? Dinamika, trendi zadnjih let.
 • Kolikšen je znesek denarnih sredstev, ki izhajajo iz dejavnosti poslovanja/vlaganja/financiranja?
 • Katere dejavnosti podjetja (razen zunanjih virov) so ustvarile večino denarnih pritokov za vračilo posojil, ohranjanje poslovne sposobnosti, izplačilo dividend in nove naložbe?
 • Kakšno je razmerje med prilivi iz poslovnih dejavnosti in čistim dohodkom?
 • Ali podjetje ustvari več denarja, kot ga porabi, ali obratno?
 • Kakšno je stanje na različnih bančnih računih skozi čas?

Primeri vizualizacij v tem blogu sestavljajo osnoven standardiziran vpogled v stanje in gibanje terjatev in obveznosti ter omogoča prilagoditev in izdelavo novih poročil.

Morda imate podatke že ustrezno zbrane in urejene, vendar ne veste kako bi jih najbolje vizualizirali? Potrebujete še kakšno dodatno poročilo ali analizo?

Lahko vam pomagamo z razvojem novih poročil ali njihovo avtomatizacijo ali pa vaše zaposlene usposobimo za izdelavo vizualizacij in si bodo nova poročila izdelovali sami.

www.add.si

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (reportaža) Tako v Zrečah GKN Driveline milijonom avtomobilov pomaga vrteti kolesa

V podjetju na leto izdelajo več kot pet milijonov homokinetičnih in tripodnih zglobov ter dva milijona polgredi, ki na pogonska kolesa...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (Anketa) Kakšen pospešek daje digitalizaciji pandemija

V prihodnje bodo procesi še bolj podprti z digitalnimi tehnologijami; zapiranje in prestavljanje razpisov je zadnja stvar, ki jo...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Šentjurski FTA z informacijsko prenovo povečuje preglednost proizvodnje

Digitalno načrtovanje proizvodnje jim bo prineslo večjo učinkovitost in odzivnost pri pripravi ponudb

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Oddaljeni dostop do proizvodnih omrežij - bistveni element pri vpeljavi koncepta digitalizacije v proizvodnji

Zagotavljanje varnosti proizvodnega omrežja oziroma omrežja OT je krožni proces, sestavljen iz treh večjih sklopov

Tovarna
Novice
Novice NEMS sistemi za industrijo prihodnosti

Nanoelektromehanski sistemi oziroma NEMS tehnologije prinašajo velik napredek v smislu ekstremne miniaturizacije, večje zanesljivosti...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Varen oddaljeni dostop za industrijska okolja

Industrijski nadzorni sistemi so ključni pri avtomatizaciji, a so hkrati tudi pomembna tarča za napadalce

Tovarna
Novice
Novice O dobrih praksah pametnih tovarn 20. oktobra

Prek konkretnih primerov in izkušenj uspešnih podjetij bodo udeleženci dogodka dobili koristne informacije o uvajanju rešitev...