(intervju) Metronik je pripomogel k izdatnemu povečanju učinkovitosti v proizvodnji Atlantic Grupe

(intervju) Metronik je pripomogel k izdatnemu povečanju učinkovitosti v proizvodnji Atlantic Grupe
(intervju) Metronik je pripomogel k izdatnemu povečanju učinkovitosti v proizvodnji Atlantic Grupe
  11.09.2019  |  12:45
Čas branja: 8 min
Horizontalna uvedba sistema za spremljanje proizvodne učinkovitosti je prinesla tudi krajše odzivne čase in boljše sodelovanje med oddelki, je povedal Aleš Temeljotov, vodja prodaje in operacij v Metroniku

Slovenska podjetja so odprta za uvajanje novih rešitev za digitalizacijo, a se zavedajo tudi, da vse nove tehnologije dandanes še niso primerne za uvedbo v proizvodnji, da morajo nekatere še dozoreti in se dokazati v drugih oziroma testnih okoljih, poudarja Aleš Temeljotov, vodja prodaje in operacij v podjetju za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih zgradbah in infrastrukturnih podjetjih Metronik. In kot primer dobre prakse poudari pristop k digitalizaciji proizvodnje v skupini Atlantic Grupa.

Katere prednosti prinaša podjetjem digitalizacija proizvodnje?

Z globalizacijo in vse večjo vpetostjo v mednarodno poslovanje se za slovenska podjetja povečuje konkurenca, kupci pa so ob vse večji izbiri vse bolj zahtevni. To pomeni vse večji izziv tudi za proizvodnjo, saj se povečujejo pritiski, da v čim krajšem času, s čim nižjimi stroški izdela čim bolj prilagojene izdelke.

Za uspešen spopad s temi izzivi klasične organizacijske metode ne zadoščajo več, potreben je tehnološki preskok. In prav tu pridemo do digitalizacije proizvodnje. Podjetja skozi pridobivanje in obdelovanje procesnih podatkov z njo dobijo priložnost vzpostaviti celosten pregled nad dogajanjem v proizvodnji. Kar je prvi korak do izboljšav procesov in posledično konkurenčnosti. Ob ustreznih analitičnih orodjih lahko na podlagi teh podatkov razvijejo ukrepe za izboljšave in dosežejo prihranke, ki z več vidikov pozitivno vplivajo na dvig konkurenčnosti – nižajo povprečen strošek izdelkov in povečujejo sredstva za naložbe.

Digitalizacija je tako edinstvena priložnost za povečanje konkurenčnosti slovenskih proizvodnih podjetij in podjetja se tega zavedajo. V industriji se izvajajo številni digitalizacijski projekti, a moramo se zavedati, da so to šele prvi koraki in da je digitalizacija še v povojih – pravi razmah šele prihaja.

Kakšne so izkušnje Metronika z digitalizacijo proizvodnje v Sloveniji?

Slovenska podjetja so v splošnem odprta za uvajanje novih rešitev za digitalizacijo. Res pa je, da se ob tem tudi zavedajo, da vse nove tehnologije dandanes še niso primerne za uvedbo v proizvodnji, da morajo nekatere še dozoreti in se dokazati v drugih oziroma testnih okoljih.

Vsakič, ko se lotevamo digitalizacije proizvodnje, je pomembno, da na začetku pripravimo celostno strategijo. Treba je identificirati, kje in s katerimi tehnologijami se lahko dosežejo hitri učinki (quick wins), ki bodo pomenili organizacijski in investicijski zagon za nadaljnje uvajanje inovativnih tehnologij.

Šele ko izdelamo vizijo digitalizacije, je čas, da se lotimo operacionalizacije. Metronik je s takšnim pristopom za vodilna slovenska in mednarodna podjetja uspešno izvedel več kot 50 digitalizacijskih projektov, usmerjenih v izboljšanje preglednosti procesov, dvig produktivnosti ter nižanje stroškov in porabe energije.

Lahko poudarite kakšen primer?

Seveda. Digitalizacije se ambiciozno loteva družba Droga Kolinska, članica Atlantic Grupe v svojem obratu v Izoli, kjer proizvajajo pašteto argeta. Že od postavitve tovarne v letu 2001 je Droga Kolinska zasledovala strategijo tehnološke naprednosti, zato ne preseneča, da je bila ena prvih v Sloveniji s proizvodnim sistemom MES (Manufacturing Execution System).

Ko je argeta postajala vse večja uspešnica na svetovnih trgih, ki osvaja ne le evropske, ampak tudi severnoameriške trge, se je morala intenzivno razvijati tudi proizvodnja. Ob skokoviti rasti povpraševanja je močno raslo tudi število različnih okusov argete, kar nazadnje pomeni, da je morala proizvodnja uvesti številne izboljšave in prilagoditve, da je temu povpraševanju lahko zadostila.

Droga Kolinski je to uspelo z izdatno digitalizacijo proizvodnih procesov, ki temelji večinoma na Metronikovih rešitvah. Z digitalizacijo so dvignili proizvodno učinkovitost, optimizirali menjave med izdelki, spustili stroške energentov in zagotovili popolno sledljivost nad izdelki.

Kaj konkretno so naredili?

V Droga Kolinski so si že ob postavitvi izolske tovarne določili, da bo to eden najnaprednejših prehrambnih obratov v regiji. Že od začetka so verjeli, da si lahko z avtomatizacijo in digitalizacijo pomagajo pri udejanjanju ambicioznih poslovnih načrtov. V Metroniku smo njihova razmišljanja podprli z izkušnjami, znanjem in konkretnimi rešitvami.

Najprej so uvedli sistem za sledenje proizvodnje in vseh materialov, zatem pa nadaljevali sledenje aktivnosti v proizvodnji. Z večanjem povpraševanja je postala obvezna tudi uvedba sistema za spremljanje oziroma izboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesov, saj so tako lahko brez izdatnih vlaganj močno dvignili proizvedene količine.

Skupaj s temi so rasli tudi stroški energentov, kar je pomenilo, da je bilo treba uvesti sistem, ki bo avtomatsko beležil porabo energentov in z različnimi analizami omogočil določitev ukrepov za optimizacijo te porabe.

Z uvedbo Metronikovega proizvodnega sistema MePIS MES in nekaterih drugih naših rešitev danes zagotavljajo vrhunsko kakovost izdelkov ter kontinuirano znižujejo stroške proizvodnje in energentov.

Naj dodam še, da je tovarna v Izoli s svojim naprednim pristopom postala tudi digitalizacijski vzor v celotni skupini Atlantic Grupa. Tovarna v Izoli je vir številnih dobrih praks, ki se širijo po drugih obratih skupine. Seveda pa tudi Atlantic Grupa ves čas razmišlja, kako sedanje dobre prakse še nadgraditi in tako dodatno izboljšati svojo konkurenčnost.

Kako v mednarodnih projektih sodeluje Metronik?

Tako kot slovenska proizvodna podjetja je tudi Metronik vse bolj navzoč na mednarodnih trgih. Z našima hčerinskima podjetjema v Zagrebu in Beogradu ter partnerji v srednjeevropskih državah – v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji in drugje – lahko izvedemo večje projekte v mednarodnih skupinah, kot je Atlantic Grupa, ki ima 16 proizvodnih obratov v petih državah.

Primer takšnega projekta je horizontalna uvedba sistema za spremljanje proizvodne učinkovitosti MePIS OPEX (Operational Excellence) v različnih obratih Atlantic Grupe v jugovzhodni Evropi, ki je pravkar v teku. Lahko bi rekli, da gre tudi v tem projektu za prenos dobre prakse z enega obrata na preostale, a je v tem primeru pomembna razlika.

Poleg uvedbe same tehnološke rešitve pri tem izvajamo tudi operativno svetovanje. Se pravi, obratom predlagamo ukrepe za izboljšave, s katerimi bodo nemudoma dvignili učinkovitost proizvodnje (OEE) in dosegli prihranke.

Pilotni projekt na treh obratih (kava, pijače, sladki program) je prinesel odlične rezultate, in sicer takojšnje več kot petodstotno povečanje učinkovitosti!

Poleg tega so se v obratih skrajšali odzivni časi, izboljšalo se je sodelovanje med različnimi oddelki, na primer med proizvodnjo in vzdrževanjem, zmanjšala se je količina papirne dokumentacije, hkrati pa se je povečala natančnost zajema podatkov, ki je kar najbolj avtomatiziran, kar je odločilnega pomena za vse analize.

Na podlagi uspešnosti pilotnega projekta se je Atlantic Grupa odločila za širitev tehnološke rešitve in izvedbo operativnega svetovanja tudi na preostalih proizvodnih obratih. Z vključenostjo mednarodnih ekip Metronikovih inženirjev bo projekt vzporedno tekel v vseh državah hkrati in bo končan predvidoma že v prihodnjem letu.

S kombinacijo tehnološke rešitve in operativnega svetovanja smo oziroma bomo Atlantic Grupi omogočili takojšnje prihranke in hitro povrnitev naložbe v projekt. Še pomembneje je, da smo s prenosom znanja Atlantic Grupi postavili temelje, na podlagi katerih bodo lahko v prihodnosti samostojno še dvigovali učinkovitost in nižali stroške.

Kaj bi svetovali proizvodnim podjetjem, ki razmišljajo o digitalizaciji proizvodnje? Kako naj se je lotijo?

Podjetjem bi predvsem priporočal, naj se digitalizacije lotijo celostno.

Prvi korak je vsekakor priprava strategije digitalizacije, na podlagi katere se identificirajo področja za digitalizacijo, določijo prednostne aktivnosti in tehnologije ter naredi konkreten načrt izvedbe.

Ker je digitalizacija dolgotrajen proces, ki v proizvodne procese prinaša številne spremembe, je treba za izvedbo digitalizacijske strategije izbrati pravega partnerja, s katerim se podjetje poveže dolgoročno. Glede na veliko projektov digitalizacije, ki jih v tem trenutku za različne uporabnike izvajamo v Avstriji, Belgiji, po Balkanu, v državah CIS in drugje, sklepamo, da nas ti prepoznavajo kot zanesljivega strateškega partnerja, ki prinaša veliko dodane vrednosti.

Pri izbiri digitalizacijskih rešitev je pomembno, da so takšne, da omogočajo prihodnje nadgradnje in kompatibilnost z rešitvami, ki se bodo uvajale šele pozneje. Le tako bodo vložena sredstva porabljena pametno in z največjim možnim učinkom.

Pri določanju prioritet digitalizacijskih aktivnosti je poleg primerjalne analize stroškov in koristi ter zrelosti tehnologij pomembno upoštevati tudi ustvarjanje pripravljenosti organizacije na spremembe, saj gre pri digitalizaciji proizvodnje pogosto tudi za organizacijsko-kulturni projekt.

S hitrimi pozitivnimi učinki je treba zgraditi finančni in organizacijski zagon, ki se izrazi pri poznejšem uvajanju kompleksnejših digitalizacijskih rešitev, ki pomenijo večjo disrupcijo za proizvodne procese. Podjetja lahko torej le s celostnim in dolgoročnim pristopom dosežejo želene učinke digitalizacije.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (reportaža) Tako v Zrečah GKN Driveline milijonom avtomobilov pomaga vrteti kolesa

V podjetju na leto izdelajo več kot pet milijonov homokinetičnih in tripodnih zglobov ter dva milijona polgredi, ki na pogonska kolesa...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (Anketa) Kakšen pospešek daje digitalizaciji pandemija

V prihodnje bodo procesi še bolj podprti z digitalnimi tehnologijami; zapiranje in prestavljanje razpisov je zadnja stvar, ki jo...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Šentjurski FTA z informacijsko prenovo povečuje preglednost proizvodnje

Digitalno načrtovanje proizvodnje jim bo prineslo večjo učinkovitost in odzivnost pri pripravi ponudb

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Oddaljeni dostop do proizvodnih omrežij - bistveni element pri vpeljavi koncepta digitalizacije v proizvodnji

Zagotavljanje varnosti proizvodnega omrežja oziroma omrežja OT je krožni proces, sestavljen iz treh večjih sklopov

Tovarna
Novice
Novice NEMS sistemi za industrijo prihodnosti

Nanoelektromehanski sistemi oziroma NEMS tehnologije prinašajo velik napredek v smislu ekstremne miniaturizacije, večje zanesljivosti...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Varen oddaljeni dostop za industrijska okolja

Industrijski nadzorni sistemi so ključni pri avtomatizaciji, a so hkrati tudi pomembna tarča za napadalce

Tovarna
Novice
Novice O dobrih praksah pametnih tovarn 20. oktobra

Prek konkretnih primerov in izkušenj uspešnih podjetij bodo udeleženci dogodka dobili koristne informacije o uvajanju rešitev...