Tako proizvodnim podjetjem pomagajo do še boljšega poslovanja

Tako proizvodnim podjetjem pomagajo do še boljšega poslovanja
Tako proizvodnim podjetjem pomagajo do še boljšega poslovanja
  06.02.2019  |  15:20
Čas branja: 7 min
Tom PIT, Kopa računalniški inženiring, Avtenta, Iskratel in SID banka o novostih in poudarkih v letošnji ponudbi za proizvodna podjetja

Še druga skupina podpornikov projekta Tovarna leta razkriva, katere novosti na področju rešitev in storitev za proizvodna podjetja so pripravili za letos, kakšni bodo glavni poudarki njihove ponudbe ter katere so najpomembnejše koristi njihovih rešitev in storitev za proizvodnja podjetja.

Preverili smo tudi, kakšna so njihova pričakovanja in načrti za letos in kako so zadovoljni s poslovanjem v letu 2018.

Prva skupina podpornikov Tovarne leta je novosti in poudarke v letošnji ponudbi ter pričakovanja razkrila v članku tukaj.

Robert Orehek, direktor razvoja poslovanja v družbi Tom PIT:

»Tom PIT bo letos izdal novo generacijo tehnologije, ki bo dramatično spremenila dojemanje informacijskih rešitev tako v industriji kot tudi v drugih panogah. Gre za sodobno, mikrostoritveno orientirano platformo, ki jo že preizkušajo nekatera največja slovenska podjetja. Odzivi nanjo so odlični, agilno sodelovanje z Microsoftom in Oraclom pa nam bosta omogočila vstop najprej na regijski, nato še na globalni trg. Platforma bo brezplačna in izredno bogata z vsebino. Vključevala bo vse sedanje tehnologije Tom PIT, s popolnoma prenovljenim spletnim razvojnim okoljem, posodobljeno infrastrukturo interneta stvari z vektorsko podprtimi pogledi in že uveljavljeno tehnologijo BigData. Tehnologija bo platformsko neodvisna, kar pomeni, da bo tekla na vseh operacijskih sistemih in vseh popularnih podatkovnih strežnikih.

Gre za prvo mikrostoritveno platformo, ki bo omogočala sestavljanje in razstavljanje vsebin različnih ponudnikov, z vgrajenim razvojnim okoljem za takojšnje prilagajanje in s povezavami na katerikoli podatkovni vir, s čimer bodo podjetja in ponudniki vsebin dosegali neprimerljivo učinkovitost in posledično višjo kakovost rešitev.

Vpeljava mikrostoritvene arhitekture napreduje bliskovito. Največja podjetja so se že začela zavedati, da z menjavo monolitskih sistemov dosegajo agilnost, zmanjšujejo tveganja in povečujejo transparentnost tudi v zelo kompleksnih okoljih.

V letu 2019 načrtujemo vpeljavo inovativne platforme v vsaj sedem od 20 največjih slovenskih podjetij v industriji.«

Domen Ocepek, produktni vodja v podjetju Kopa računalniški inženiring:

»V letu 2019 bomo poleg novosti ponujali celovitost naših rešitev, ki podjetjem pomagajo pri digitalizaciji. Naš fokus so področja, kjer povezujemo poslovno (ERP) in proizvodno informatiko (MES, EAM) ter ob tem upoštevamo ljudi kot ključni vir za uspeh (HRM). Na področju proizvodnih aplikacij smo dosegli, da lahko v vsakem trenutku pokažemo celovito krvno sliko podjetja, ki sega tudi na mehka področja in kompetence ljudi, ki so pogosto razlog za uspeh ali neuspeh. Koncept industrija 4.0 je vgrajen v naše rešitve, se pa že zavedamo, da bo industrija 5.0 prinesla nove izzive in ti bodo vezani predvsem na potencial ljudi ter njihovo kreativnost. Podjetja, ki se odločajo za nas, dobijo rešitve, ki temeljijo na celovitosti in zavedanju, da je za uspeh pomembna širša slika, ki upošteva človeka, stroje, komunikacijo, podatke in napovedovanje ter odločanje na podlagi pravih informacij.

Naša pričakovanja za leto 2019 so optimistična, z zavedanjem, da se bo v prihodnje veliko dogajalo na področju zagotavljanja pravih kadrov in da bo poleg same učinkovitosti proizvodnje velik poudarek na motiviranju in ohranjanju zavzetih ter kreativnih zaposlenih. Digitalizacija in avtomatizacija bosta postali nuja, ne samo zaradi tega, da se skrajšajo in optimizirajo procesi, ampak enostavno ne bo več dovolj kadra za neoptimalne procese.«

Željko Puljić, glavni direktor skupine Iskratel:

»V letu 2019 bomo v skupini Iskratel na trg prodirali predvsem z novostmi na področju virtualizacije, kjer je Iskratel eden prvih ponudnikov na svetu, ki bo imel pri telekomunikacijskih operaterjih operativno virtualizacijo komunikacijskega jedra (vIMS). Na področju varnosti Iskratelova platforma za pametna in varna mesta ustvarja novo generacijo operativnih centrov, ki pomembno izboljšujejo in dopolnjujejo različne funkcije, kot so mobilnost, varnost, okoljevarstvo ter dvigujejo kakovost življenja in varnost v mestih. Na osnovi tehnologij interneta stvari smo na železniški infrastrukturi zagotovili platformo za upravljanje incidentov (IRM-R). Na energetski infrastrukturi pa omogočili interoperabilno izmenjavo podatkov in združevanje velike količine omrežnih podatkov v centralizirano arhitekturo v oblaku. Vzporedno pa omogočamo distribuirano obdelavo podatkov v realnem času za dinamično upravljanje energetskega omrežja.

Na področju storitev elektronske proizvodnje (EMS) načrtujemo širitev na nove trge (regija DACH) in nove dejavnosti, kot so čista energija, vetrne elektrarne in ravnanje z odpadki, predvsem pa se želimo usmerjeno širiti na področje medicine. Aktivno delamo pri pridobivanju medicinskega standarda ISO13485 za proizvodnjo tiskanin za medicinske pripomočke, s čimer želimo v prihodnjih letih ustvariti okoli 15 odstotkov prihodkov.

Lani smo v skupini Iskratel ustvarili nekaj manj kot 104 milijone prihodkov, kar je približno 15 odstotkov več kot v letu 2017. Letos jih načrtujemo od 107 do 110 milijonov evrov.«

Igor Kavčič, vodja prodaje SAP rešitev v podjetju Avtenta:

»Z uvedbo SAP ERP, najbolj uveljavljenega poslovnoinformacijskega sistema v Evropi, proizvodna podjetja dobijo odlično orodje, s katerim optimizirajo poslovne procese, racionalizirajo dobavne verige, učinkoviteje obvladujejo zaloge ter pridobijo ažurne in kakovostne informacije, ki omogočajo sprejemanje pravih poslovnih odločitev. S celovito storitvijo za fiksen mesečni znesek podjetju prinaša vse, kar potrebuje na področju poslovne informatike.

Rešitev SAP ERP bolje poveže različne oddelke v podjetju. Na primer, povezava prodaje s proizvodnjo prodajalcem omogoči, da takoj vidijo, ali lahko podjetje izdelek dobavi v roku, ki ga želi kupec; povezava proizvodnje z nabavo zagotovi ažurne informacije o tem, kaj in kdaj je treba nabaviti, da bo izdelek narejen pravočasno; povezava proizvodnje z vzdrževanjem med drugim omogoča nastavitev, da stroj, ki je v remontu, ni viden v planu prostih proizvodnih zmogljivosti. Nad vsem tem pa bedi kontroling, ki pokaže, kakšna je donosnost posameznega izdelka, kupca ali trga oziroma kje so odmiki, s katerimi se je treba ukvarjati.

Za vsa podjetja, ki SAP že uporabljajo, je zanimiva novost na področju poslovne analitike. Z rešitvijo SAP Analytics Cloud doživite prednosti poslovnega obveščanja (BI), načrtovanja in napovedne analitike. Grafične nadzorne plošče z interaktivno vizualizacijo želenih kazalnikov zagotavljajo takojšen dostop do aktualnih in združenih podatkov, ki vodstvu omogočajo hitrejše in učinkovitejše odločanje. Proizvodna podjetja v Sloveniji, ki smo jim to rešitev že uvedli, poudarjajo predvsem prednosti hitrega in preglednejšega dostopa do podatkov.

Vse več podjetij se tudi odloča za digitalizacijo kadrovskih in nabavnih procesov. Ravnokar smo denimo uspešno končali digitalizacijo vseh kadrovskih procesov v velikem slovenskem podjetju.

Za nami je zelo uspešno leto. Ponosni smo na uspešno končan večji projekt v tujini, kjer je naročnik potrdil strokovnost in odličnost naše ekipe. Že prvi dnevi v januarju so pokazali, da se bo trend rasti projektov nadaljeval tudi v letu 2019. Družba SAP je Avtenti podelila naziv SAP Gold Partner, ki velja za najvišji naslov v partnerstvu SAP.«

Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke:

»SID banka si bo v letu 2019 aktivno prizadevala vključevati poslovne banke v posle financiranja, hkrati pa bo svoje delovanje usmerila na področja neposrednega financiranja, kjer so prisotne tržne vrzeli, podpora poslovnih bank pa okrnjena. S tem bo na eni strani poskrbela za vključevanje poslovnih bank v posle financiranja, na drugi pa dodatno nadgradila ponudbo dolgoročnih namenskih virov, ki jih sicer gospodarstvu ponuja prek teh.

Precejšnjih vsebinskih in tehničnih nadgradenj, namenjenih hitrejšemu pretoku sredstev do gospodarstva, bo tako deležna ponudba programov financiranja, ki se izvajajo prek poslovnih bank. Te bodo sicer dejavno nadaljevale plasiranje finančnih instrumentov iz Sklada skladov, katerega ponudbo bo SID banka v letu 2019 nadgradila še s ponudbo tako imenovanih portfeljskih garancij. S ciljem doseganja maksimalnih učinkov pa bo izvajanje finančnih instrumentov v okviru Sklada skladov razdeljeno med finančne posrednike in neposredno izvajanje SID banke. Pri neposrednem financiranju pa bo glavni poudarek namenjen izvajanju ukrepov finančnega inženiringa in drugih ukrepov v okviru tako imenovanih EU-programov, vključno s tistimi iz okvira kohezijskega in strukturnih skladov, posebna pozornost pa bo namenjena MSP z visokim razvojnim potencialom oziroma potencialom rasti, ki bo vodil v ustvarjanje novih delovnih mest.

V letu 2019 načrtujemo financiranje in zavarovanje za blizu 400 milijonov evrov novih posojil, ki bi jih SID banka financirala tako neposredno kot posredno prek bank, ob tem pa bo delovala na področjih, kjer so prisotne in ugotovljene tržne vrzeli, ter se prilagajala gospodarskim razmeram. Predvsem pa bomo s tem poskušali zadostiti finančnim in zavarovalnim potrebam zlasti na področju perspektivnega razvoja industrije.«

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Tako Odelo v Preboldu izdeluje zadnje luči za prestižne znamke avtomobilov BMW, Audi in Mercedes-Benz

Odelo Slovenija zadnje luči serijsko izdeluje za približno 25 modelov avtomobilov, največ za znamke BMW, Audi in Mercedes-Benz; lani so...

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Izbor tovarne leta 2019: spodbuda in priložnost za izmenjavo dobrih praks med podjetji

Kako koristi sodelovanja v izboru tovarne leta 2019 vidijo člani strokovnega odbora tovarne leta

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Prvi korak na poti do lovorike tovarna leta 2019 je vprašalnik z 20 vprašanji

Največ vprašanj, 11, se dotika tehnološke naprednosti proizvodnje; lani so se nagrade tovarna leta 2018 veselili v Krki

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Izbor tovarne leta 2019 tudi priložnost, da se podjetje predstavi mladim talentom

Vstopna točka za sodelovanje v izboru Tovarna leta 2019 je vprašalnik s štirimi sklopi, izpolniti ga je treba do 30. aprila.

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Podatke spremenite v informacije, te pa v konkurenčno prednost podjetja

Internet stvari v Sloveniji uporablja 62 odstotkov proizvodnih podjetij, polovica podjetij namerava uporabo IoT še povečati, kažejo...

Tovarna
Novice
Novice (intervju) Dobili smo podporno okolje, ki lahko pomaga trgu digitalnih storitev

Marko Bohar, samostojni svetovalec v Zbornici elektronske in elektroindustrije (ZEE) pri GZS ter koordinator grozda Pametne tovarne o...

Tovarna
Novice
Novice Digitalizacija industrijskih objektov ena od tem na Siemensovi konferenci v Rabcu

Med novimi trendi bodo v ospredju rešitve v oblaku za učinkovito upravljanje stavb, pametni števci in ventili, predvsem pa celotno...