Digitalne tehnologije skrajšujejo čas dajanja izdelkov na trg

Digitalne tehnologije skrajšujejo čas dajanja izdelkov na trg
Digitalne tehnologije skrajšujejo čas dajanja izdelkov na trg
  22.11.2018  |  12:52
Čas branja: 2 min
Digitalne tehnologije so v zadnjih letih postale eno glavnih gonil za naložbe pri novih in tudi starih projektih v infrastrukturi, industriji, energetiki ter drugih panogah.

Tako kot se je v preteklosti razvijala industrijska avtomatizacija, se tudi digitalizacija v industriji razvija glede na potrebe po prilagodljivosti in stroškovni učinkovitosti ter postaja nujna za večjo konkurenčnost in dolgoročni razvoj. Poslovni modeli postajajo zaradi digitalizacije bolj odprti ter se spreminjajo in razvijajo precej hitreje kot kdaj prej.

V smeri sodobne adaptivne proizvodnje, ki je sposobna dinamičnega sledenja spreminjanja poslovnih modelov, danes razmišljajo tako rekoč vsi investitorji, še posebej kadar gre za nove obrate in komplekse. Ob tem poudarjajo fleksibilnost in povečano učinkovitost proizvodnje, optimizacijo porabe energije, dvig kakovosti izdelkov in skrajševanje časa, potrebnega za dajanje izdelkov na trg.

Šest stopenj digitalne preobrazbe

Pri ocenah stopnje digitalizacije v industrijskih podjetjih ločimo šest stopenj. Osnovna je stopnja uporabe računalniške opreme, čemur sledi analiza, kako je ta oprema povezljiva. Potem se oceni stopnja vizualizacije, sledi četrti korak – transparentnost. Zadnji stopnji sta zmožnost predikcije in adaptivnost.

Ko so te zahteve izpolnjene, lahko govorimo o popolnoma digitalizirani in avtomatizirani proizvodnji oziroma tako imenovani pametni tovarni. Za pametne tovarne v praksi štejemo okolje, v katerem so pametne naprave, stroji in oprema medsebojno povezani v sistem, ki je zmožen stalnih izboljšav in samo optimizacije.

Ko v projekte vpeljujemo dvig učinkovitosti in fleksibilnost lastne proizvodnje ter mnoge sodobne digitalne tehnologije, kot so tehnologije v oblaku, koncept digitalnih dvojčkov, nadzor celotnih življenjskih ciklov ter vizualizacijo proizvodnih procesov in produktov, s tem zagotavljamo zelo visoko sledljivost izdelkom, visoko stopnjo elektronskega poslovanja, optimizacijo vhodnih stroškov, nemoteno oskrbo ter visoko stopnjo nadzora kakovosti proizvodnih in logističnih procesov.

Najopaznejše so posledice digitalizacije v avtomobilski industriji

Avtomobilska industrija hitro, učinkovito in množično na trg pošilja zelo personalizirane izdelke. Za proizvajalce, ki temu sledijo, to seveda prinaša prednosti, ki se na koncu kažejo v povečanih tržnih deležih in dobičkih, po drugi strani pa je to slabost za tiste, ki niso dovolj hitro prilagodljivi.

Praktičen primer tega je izrazito povečanje števila električnih vozil v ZDA v zadnjih dveh letih in napovedi o številu samovozečih avtonomnih vozil v bližnji prihodnosti. Podobni trendi se kažejo tudi v prehrambni in farmacevtski industriji.

V prihodnje bodo kadrovske potrebe po strokovnjakih s področja informacijskih tehnologij, komunikacij in kibernetske varnosti

Na zaposlovanje je v preteklosti že močno vplivala elektrifikacija, pozneje avtomatizacija in robotizacija. Danes pa delovna mesta postajajo še kompleksnejša in tehnološko zahtevnejša. Na eni strani se tako srečujemo z delovnimi mesti, ki jih nadomešča uvajanje novih tehnologij, po drugi strani pa nove tehnologije ponujajo nove priložnosti za zaposlovanje.

Vpeljava digitalnih tehnologij v industrijska podjetja pomeni nove priložnosti za tiste z visoko izobrazbo, za tehnično in tehnološko napreden kader. Zaželena so integrirana znanja s področja informacijskih tehnologij, elektrotehnike in klasičnih matematičnih znanj.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Novice
Novice Spoznajte 10 finalistk za naziv inženirka leta 2018

Izbor za inženirko leta prepoznava potencial inženirk, da so zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse V digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo bo Steklarna Hrastnik vložila 20 milijonov evrov

Prva dva od desetih projektov digitalizacije, informatizacije in modernizacije tehnološke opreme ter procesov, ki jih na 180 straneh...

Tovarna
Novice
Novice Število sodelovalnih robotov v proizvodnji bo strmo raslo

Med prednostmi sodelovalnih robotov so okretnost, majhnost, mobilnost, preprosta uporaba in upravljanje, cenovna dostopnost

Tovarna
Novice
Novice V novem centru za sodelujočo robotiko je delo dobilo pet sodelovalnih robotov

Center za sodelujočo robotiko, ki so ga včeraj odprli na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, je opremljen s sodelovalnimi roboti...

Tovarna
Novice
Novice Na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko kmalu center za sodelujočo robotiko

V novem centru, ki ga bodo lahko uporabljala tudi proizvodna podjetja, bodo pokrivali najnovejše tehnologije s področja robotike

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse V Siemensovi mednarodni ekipi poznavalci steklarstva in digitalizacije

Načrt digitalizacije Steklarne Hrastnik bo Siemensu služil kot referenca za podobne svetovalne projekte v steklarski industriji.

Tovarna
Novice
Novice (intervju) V evropsko raziskavo o proizvodni dejavnosti pri nas vključenih 870 podjetij

V tokratni, že šesti raziskavi o proizvodni dejavnosti v Evropi, ki jo koordinira nemški inštitut Fraunhofer in ki poteka vsaka tri...