SID banka podjetjem ponuja štiri nove programe financiranja

SID banka podjetjem ponuja štiri nove programe financiranja
SID banka podjetjem ponuja štiri nove programe financiranja
  20.09.2018  |  14:52
Čas branja: 1 min
SID banka gospodarskim družbam, še posebej malim in srednje velikim, zagotavlja kredite z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja

Slovenska izvozna in razvojna banka je začela sprejemati vloge za pridobitev posojil po štirih novih programih financiranja.

Gospodarske družbe vseh velikosti lahko pridobijo kredite za financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu, naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo in naložb za trajnostno rast slovenskega turizma. Mala in srednje velika podjetja pa lahko pridobijo še kredit za financiranje izvoza zunaj EU in z izvozom povezanih dejavnosti.

Novi programi financiranja in izvajanja ukrepov finančnega inženiringa dopolnjujejo finančno ponudbo SID banke na področjih tržnih vrzeli, kjer gospodarstvo potrebuje finančna sredstva. S ciljem spodbuditi inovativnost podjetij z višjo dodano vrednostjo ter na znanju temelječ nov investicijski cikel v gospodarstvu SID banka gospodarskim družbam, še posebej malim in srednje velikim, zagotavlja kredite z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja.

Kredite lahko pridobijo podjetja, ki so organizirana kot d. o. o. ali d. d., poslujejo vsaj dve poslovni leti in imajo vsaj dve zaposleni osebi.

Po programu »financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo« lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 5 milijonov evrov z ročnostjo do 12 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 6 let. Kredit se lahko porabi za: gradnjo novih obratov za predelavo lesa, tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa, razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo ipd.

Po programu »financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma« lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 20 milijonov evrov z ročnostjo do 30 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. Kredit se lahko porabi za financiranje: namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin in turističnih letovišč.

Po programu »financiranje MSP« lahko mala in srednje velika podjetja pridobijo posojilo v vrednosti do 5 milijonov evrov z ročnostjo do 10 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. Kredit se lahko porabi za financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela.

Po programu »financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu« pa lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 10 milijonov evrov z ročnostjo do 20 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. S kreditom se lahko financira naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na področjih podjetniških projektov v vseh fazah razvoja, naložbe v RRI, varovanje okolja in energetsko učinkovitost, gospodarsko in javno infrastrukturo, zaposlovanje težje zaposljivih oseb...

Vir: SID banka

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Novice
Novice (intervju) Do zmage na trgu tudi z obvladovanjem tveganj

Pri obvladovanju tveganj, kar je eden izmed glavnih dejavnikov uspešnosti, je pri slovenskih podjetjih še veliko možnosti za napredek.

Tovarna
Novice
Novice Slovenija med državami z največjim deležem robotov v avtoindustriji

V slovenski avtoindustriji je bilo lani 'zaposlenih' 1.075 robotov na 10.000 delavcev; lani smo se skupaj z Avstrijo prvič pridružili...

Tovarna
Novice
Novice Tovarna pijač Dana širi proizvodnjo na sadna polnila, paste in druge polizdelke

Mirnska tovarna Dana si je kruh doslej rezala predvsem z vodami, sokovi, rumom in emulzijami za pijače, od zdaj pa si ga bo še z...

Tovarna
Novice
Novice Prvi koraki slovenskih podjetij v digitalni svet so kratki in plahi

Med motivi preoblikovanja poslovanja podjetja navajajo predvsem optimizacijo poslovnih procesov in večjo učinkovitost zaposlenih

Tovarna
Novice
Novice Na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko kmalu center za sodelujočo robotiko

V novem centru, ki ga bodo lahko uporabljala tudi proizvodna podjetja, bodo pokrivali najnovejše tehnologije s področja robotike

OGLAS
Tovarna
Partnerji sporočajo
Partnerji sporočajo Microsoft predstavil najnovejše dosežke na področju umetne inteligence

Microsoftove prelomne tehnologije za prevajanje zapustile raziskovalni laboratorij; predstavili smernice za odgovoren razvoj pogovorne...