SID banka podjetjem ponuja štiri nove programe financiranja

SID banka podjetjem ponuja štiri nove programe financiranja
SID banka podjetjem ponuja štiri nove programe financiranja
  20.09.2018  |  14:52
Čas branja: 1 min
SID banka gospodarskim družbam, še posebej malim in srednje velikim, zagotavlja kredite z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja

Slovenska izvozna in razvojna banka je začela sprejemati vloge za pridobitev posojil po štirih novih programih financiranja.

Gospodarske družbe vseh velikosti lahko pridobijo kredite za financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu, naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo in naložb za trajnostno rast slovenskega turizma. Mala in srednje velika podjetja pa lahko pridobijo še kredit za financiranje izvoza zunaj EU in z izvozom povezanih dejavnosti.

Novi programi financiranja in izvajanja ukrepov finančnega inženiringa dopolnjujejo finančno ponudbo SID banke na področjih tržnih vrzeli, kjer gospodarstvo potrebuje finančna sredstva. S ciljem spodbuditi inovativnost podjetij z višjo dodano vrednostjo ter na znanju temelječ nov investicijski cikel v gospodarstvu SID banka gospodarskim družbam, še posebej malim in srednje velikim, zagotavlja kredite z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja.

Kredite lahko pridobijo podjetja, ki so organizirana kot d. o. o. ali d. d., poslujejo vsaj dve poslovni leti in imajo vsaj dve zaposleni osebi.

Po programu »financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo« lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 5 milijonov evrov z ročnostjo do 12 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 6 let. Kredit se lahko porabi za: gradnjo novih obratov za predelavo lesa, tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa, razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo ipd.

Po programu »financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma« lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 20 milijonov evrov z ročnostjo do 30 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. Kredit se lahko porabi za financiranje: namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin in turističnih letovišč.

Po programu »financiranje MSP« lahko mala in srednje velika podjetja pridobijo posojilo v vrednosti do 5 milijonov evrov z ročnostjo do 10 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. Kredit se lahko porabi za financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela.

Po programu »financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu« pa lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 10 milijonov evrov z ročnostjo do 20 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. S kreditom se lahko financira naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na področjih podjetniških projektov v vseh fazah razvoja, naložbe v RRI, varovanje okolja in energetsko učinkovitost, gospodarsko in javno infrastrukturo, zaposlovanje težje zaposljivih oseb...

Vir: SID banka

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Tovarna leta 2018 je Krka

Na Notol 2 so v Krki ponosni, ker so ga projektirali krkaši sami, pri njegovi postavitvi so sodelovala tuja, pa tudi mnoga slovenska...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Vnašati podatke – nezaslišano

Vodja proizvodnje, ki se otepa transparentnosti, s svojim nasprotovanjem ropa podjetje napredka, rasti, razvoja, svoje podrejene in...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Rast proizvodnih podjetij odkriva nove možnosti za naložbe v IT

Celostne informacijske rešitve rastočim podjetjem pomagajo pri dvigu produktivnosti, izboljšanju kakovosti in hitrem prilagajanju...

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Tovarna leta 2018: priložnost za mreženje, izmenjavo dobrih praks, mnenj in izkušenj

Na podelitvi nagrade tovarna leta 2018 se bo 10. oktobra družilo več kot sto strokovnjakov za proizvodnjo in menedžerjev

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Napetost pred vrhuncem izbora tovarne leta 2018 se vse bolj stopnjuje

Trije finalisti za nagrado tovarna leta 2018 - Domel, Krka in Polycom – ne bodo več dolgo na trnih; na dogodku v Kranju, ki ga gosti...

Tovarna
Novice
Novice Slovenska industrija s krepko rastjo prodaje in izvoza

Lanska 11,7-odstotna rast prodaje industrijskih podjetij v Sloveniji je bila največja v zadnjih desetih letih