Vas je že zadela digitalna transformacija?

Vas je že zadela digitalna transformacija?
Vas je že zadela digitalna transformacija?
  26.07.2018  |  10:30
Čas branja: 3 min
Digitalno transformacijo proizvodnih podjetji oblikujejo potrošniške navade vedno bolj zahtevnih končnih kupcev

Digitalizacija poslovanja ni modna muha, ampak jo narekuje tržišče, kjer so razmere vedno bolj kaotične in od podjetja zahtevajo nenehno prilagajanje na številne nepredvidljive dogodke. Proizvodna podjetja se ob povpraševanju soočajo z zahtevnimi izzivi, kot so zmanjševanje serij, drobljenje naročil ter krajšanje dobavnih rokov. Celotna nabavna veriga želi poslovati brez zalog ali z vsaj minimalnimi zalogami, ki še zagotavljajo pretočnost oskrbe. Kupci ob vsem tem zahtevajo čim bolj individualizirane in kakovostne produkte, lestvico zahtev pa iz leta v leto dviguje še zakonodaja.

Podatki so temelj današnjega poslovanja

Da bi lahko podjetje preživelo v takšnem okolju, mora imeti in znati uporabljati čim večji nabor podatkov. »Ocenjevanje čez palec in odločanje na pamet danes enostavno ni več sprejemljivo. Podjetja želijo poiskati tudi najmanjše potenciale za izboljšanje učinkovitosti, kar je možno doseči samo s hitrimi in natančnimi informacijami,« je pojasnila Marjeta Povalej, direktorica podjetja MIT informatika. Praktično vse odločitve morajo biti sprejete na osnovi analitičnih dejstev, ki se jih lahko odkrije samo z obdelavami velikega števila podatkov iz različnih procesov, od prodaje, nabave, proizvodnje in logistike do podatkov o ključnih virih, kot so partnerji, kadri ter sredstva in storitve.

To pomeni, da mora podjetje informatizirati vse poslovne in produkcijske procese ter delovne postopke, s čimer si zagotovi zajem podatkov z vseh strani poslovanja. V naslednjem koraku vzpostavi sistem za obdelavo teh podatkov, prek katerega pridobiva informacije za hiter odziv na stanje v notranjih in zunanjih procesih. Takšen sistem poslovnega poročanja je smiselno čim prej nadgraditi z zmožnostmi za preigravanje scenarijev, kar omogoča napovedovanje gibanja poslovanja v prihodnosti in s tem ukrepanje, še preden pride do negativnih posledic za poslovanje.

S povezavami do avtomatizacije

Da bi podjetje do svojih ciljev prišlo čim hitreje, s čim manj tveganji in stroški, mora svoje sisteme povezati v neprekinjene procese. Tako Marjeta Povalej: »Ko podjetje poveže ključne procese, lahko začne z njihovo avtomatizacijo, ki jo krmilijo analitični podatki. To že predstavlja prve korake k pametni tovarni, kjer se vodenje procesov in delovnih postopkov izvaja na osnovi velikih podatkov ter napovedne analitike.«

Nekateri poslovni informacijski sistemi s povezovanjem vseh faz poslovnega procesa zagotavljajo visoko avtomatizirano in sledljivo izvajanje procesov, na primer od prodaje do odpreme izdelka. Takšna sledljivost po delovnih postopkih, materialu, tehnoloških operacijah in delu omogoča optimizacijo ključnih vidikov poslovanja in proizvodnje, od tega, kako se dela s strankami do tega, pri katerem dobavitelju nabavljati, kako se še lahko izboljša tehnologijo, kdo od zaposlenih bo kaj naredil ter kako najbolje organizirati prevoz do kupca.

V gibkih nabavnih verigah gredo partnerji celo tako daleč, da medsebojno povezujejo svoje informacijske sisteme. Informacije, ki jih na ta način pridobi celotna nabavna veriga, omogočajo hitrejše odzivanje na dogodke pri prodaji izdelkov končnim kupcem.

Prilagodljiva proizvodnja

V proizvodnih podjetjih je sposobnost prilagoditve spremembam na trgu v veliki meri odvisna od poslovnega informacijskega sistema, ki predstavlja podatkovne in procesne temelje osnovni dejavnosti. »Sistem ERP mora podjetju omogočati, da hitro in poceni uvaja nove produkte in storitve, izboljšuje poslovne procese ter uporablja nove modele. V proizvodnih podjetjih to na primer pomeni, da morajo z istim sistemom obvladovati tako serijsko kot maloserijsko in naročniško proizvodnjo,« je izpostavila Marjeta Povalej. »Poleg tega morajo obvladovati različne konfiguracije izdelkov, saj so ti vedno bolj prilagojeni zahtevam posamezne stranke.«

Kot pravi Marjeta Povalej, poseben izziv proizvodnih podjetij predstavljajo spremembe v naročilih, ki se lahko zgodijo tik pred zdajci. Ne gre samo za spremembe v količinah, ampak tudi za spremembe na samih izdelkih. To pomeni, da mora imeti podjetje možnost, da hitro spremeni tehnologijo ter spremembe takoj posreduje v proizvodnjo.

Takšna prilagodljivost informacijskega sistema ne nazadnje nadgrajuje visoke naložbe v sodobne proizvodne tehnologije in omogoča polno izkoriščanje njihovih zmogljivosti. Po drugi strani sodoben poslovni informacijski sistem prevzema podatke neposredno s strojev in jih v prilagojeni obliki posreduje različnim uporabnikom, na primer načrtovalcem, tehnologom in vzdrževalcem.

Kakovost je osnova za učinkovitost

Digitalizacija poslovanja pomeni tudi izboljšanje učinkovitosti prek hitrega odpravljanja problemov in ponavljanja dobrih praks. Za uspešnost podjetja bo vse bolj ključna sposobnost vnaprejšnjega ali vsaj takojšnjega odkrivanja napak in vzrokov zanje. Tako se bo lahko približalo delovanju brez zamud in reklamacij, s čimer se bo izognilo nepotrebnim stroškom in ohranjalo kupce.

Vir: MIT infromatika

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (reportaža) Tako v Zrečah GKN Driveline milijonom avtomobilov pomaga vrteti kolesa

V podjetju na leto izdelajo več kot pet milijonov homokinetičnih in tripodnih zglobov ter dva milijona polgredi, ki na pogonska kolesa...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (Anketa) Kakšen pospešek daje digitalizaciji pandemija

V prihodnje bodo procesi še bolj podprti z digitalnimi tehnologijami; zapiranje in prestavljanje razpisov je zadnja stvar, ki jo...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Šentjurski FTA z informacijsko prenovo povečuje preglednost proizvodnje

Digitalno načrtovanje proizvodnje jim bo prineslo večjo učinkovitost in odzivnost pri pripravi ponudb

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Oddaljeni dostop do proizvodnih omrežij - bistveni element pri vpeljavi koncepta digitalizacije v proizvodnji

Zagotavljanje varnosti proizvodnega omrežja oziroma omrežja OT je krožni proces, sestavljen iz treh večjih sklopov

Tovarna
Novice
Novice NEMS sistemi za industrijo prihodnosti

Nanoelektromehanski sistemi oziroma NEMS tehnologije prinašajo velik napredek v smislu ekstremne miniaturizacije, večje zanesljivosti...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Varen oddaljeni dostop za industrijska okolja

Industrijski nadzorni sistemi so ključni pri avtomatizaciji, a so hkrati tudi pomembna tarča za napadalce

Tovarna
Novice
Novice O dobrih praksah pametnih tovarn 20. oktobra

Prek konkretnih primerov in izkušenj uspešnih podjetij bodo udeleženci dogodka dobili koristne informacije o uvajanju rešitev...