Vas je že zadela digitalna transformacija?

Vas je že zadela digitalna transformacija?
Vas je že zadela digitalna transformacija?
  26.07.2018  |  10:30
Čas branja: 3 min
Digitalno transformacijo proizvodnih podjetji oblikujejo potrošniške navade vedno bolj zahtevnih končnih kupcev

Digitalizacija poslovanja ni modna muha, ampak jo narekuje tržišče, kjer so razmere vedno bolj kaotične in od podjetja zahtevajo nenehno prilagajanje na številne nepredvidljive dogodke. Proizvodna podjetja se ob povpraševanju soočajo z zahtevnimi izzivi, kot so zmanjševanje serij, drobljenje naročil ter krajšanje dobavnih rokov. Celotna nabavna veriga želi poslovati brez zalog ali z vsaj minimalnimi zalogami, ki še zagotavljajo pretočnost oskrbe. Kupci ob vsem tem zahtevajo čim bolj individualizirane in kakovostne produkte, lestvico zahtev pa iz leta v leto dviguje še zakonodaja.

Podatki so temelj današnjega poslovanja

Da bi lahko podjetje preživelo v takšnem okolju, mora imeti in znati uporabljati čim večji nabor podatkov. »Ocenjevanje čez palec in odločanje na pamet danes enostavno ni več sprejemljivo. Podjetja želijo poiskati tudi najmanjše potenciale za izboljšanje učinkovitosti, kar je možno doseči samo s hitrimi in natančnimi informacijami,« je pojasnila Marjeta Povalej, direktorica podjetja MIT informatika. Praktično vse odločitve morajo biti sprejete na osnovi analitičnih dejstev, ki se jih lahko odkrije samo z obdelavami velikega števila podatkov iz različnih procesov, od prodaje, nabave, proizvodnje in logistike do podatkov o ključnih virih, kot so partnerji, kadri ter sredstva in storitve.

To pomeni, da mora podjetje informatizirati vse poslovne in produkcijske procese ter delovne postopke, s čimer si zagotovi zajem podatkov z vseh strani poslovanja. V naslednjem koraku vzpostavi sistem za obdelavo teh podatkov, prek katerega pridobiva informacije za hiter odziv na stanje v notranjih in zunanjih procesih. Takšen sistem poslovnega poročanja je smiselno čim prej nadgraditi z zmožnostmi za preigravanje scenarijev, kar omogoča napovedovanje gibanja poslovanja v prihodnosti in s tem ukrepanje, še preden pride do negativnih posledic za poslovanje.

S povezavami do avtomatizacije

Da bi podjetje do svojih ciljev prišlo čim hitreje, s čim manj tveganji in stroški, mora svoje sisteme povezati v neprekinjene procese. Tako Marjeta Povalej: »Ko podjetje poveže ključne procese, lahko začne z njihovo avtomatizacijo, ki jo krmilijo analitični podatki. To že predstavlja prve korake k pametni tovarni, kjer se vodenje procesov in delovnih postopkov izvaja na osnovi velikih podatkov ter napovedne analitike.«

Nekateri poslovni informacijski sistemi s povezovanjem vseh faz poslovnega procesa zagotavljajo visoko avtomatizirano in sledljivo izvajanje procesov, na primer od prodaje do odpreme izdelka. Takšna sledljivost po delovnih postopkih, materialu, tehnoloških operacijah in delu omogoča optimizacijo ključnih vidikov poslovanja in proizvodnje, od tega, kako se dela s strankami do tega, pri katerem dobavitelju nabavljati, kako se še lahko izboljša tehnologijo, kdo od zaposlenih bo kaj naredil ter kako najbolje organizirati prevoz do kupca.

V gibkih nabavnih verigah gredo partnerji celo tako daleč, da medsebojno povezujejo svoje informacijske sisteme. Informacije, ki jih na ta način pridobi celotna nabavna veriga, omogočajo hitrejše odzivanje na dogodke pri prodaji izdelkov končnim kupcem.

Prilagodljiva proizvodnja

V proizvodnih podjetjih je sposobnost prilagoditve spremembam na trgu v veliki meri odvisna od poslovnega informacijskega sistema, ki predstavlja podatkovne in procesne temelje osnovni dejavnosti. »Sistem ERP mora podjetju omogočati, da hitro in poceni uvaja nove produkte in storitve, izboljšuje poslovne procese ter uporablja nove modele. V proizvodnih podjetjih to na primer pomeni, da morajo z istim sistemom obvladovati tako serijsko kot maloserijsko in naročniško proizvodnjo,« je izpostavila Marjeta Povalej. »Poleg tega morajo obvladovati različne konfiguracije izdelkov, saj so ti vedno bolj prilagojeni zahtevam posamezne stranke.«

Kot pravi Marjeta Povalej, poseben izziv proizvodnih podjetij predstavljajo spremembe v naročilih, ki se lahko zgodijo tik pred zdajci. Ne gre samo za spremembe v količinah, ampak tudi za spremembe na samih izdelkih. To pomeni, da mora imeti podjetje možnost, da hitro spremeni tehnologijo ter spremembe takoj posreduje v proizvodnjo.

Takšna prilagodljivost informacijskega sistema ne nazadnje nadgrajuje visoke naložbe v sodobne proizvodne tehnologije in omogoča polno izkoriščanje njihovih zmogljivosti. Po drugi strani sodoben poslovni informacijski sistem prevzema podatke neposredno s strojev in jih v prilagojeni obliki posreduje različnim uporabnikom, na primer načrtovalcem, tehnologom in vzdrževalcem.

Kakovost je osnova za učinkovitost

Digitalizacija poslovanja pomeni tudi izboljšanje učinkovitosti prek hitrega odpravljanja problemov in ponavljanja dobrih praks. Za uspešnost podjetja bo vse bolj ključna sposobnost vnaprejšnjega ali vsaj takojšnjega odkrivanja napak in vzrokov zanje. Tako se bo lahko približalo delovanju brez zamud in reklamacij, s čimer se bo izognilo nepotrebnim stroškom in ohranjalo kupce.

Vir: MIT infromatika

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Tako Odelo v Preboldu izdeluje zadnje luči za prestižne znamke avtomobilov BMW, Audi in Mercedes-Benz

Odelo Slovenija zadnje luči serijsko izdeluje za približno 25 modelov avtomobilov, največ za znamke BMW, Audi in Mercedes-Benz; lani so...

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Izbor tovarne leta 2019: spodbuda in priložnost za izmenjavo dobrih praks med podjetji

Kako koristi sodelovanja v izboru tovarne leta 2019 vidijo člani strokovnega odbora tovarne leta

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Prvi korak na poti do lovorike tovarna leta 2019 je vprašalnik z 20 vprašanji

Največ vprašanj, 11, se dotika tehnološke naprednosti proizvodnje; lani so se nagrade tovarna leta 2018 veselili v Krki

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Izbor tovarne leta 2019 tudi priložnost, da se podjetje predstavi mladim talentom

Vstopna točka za sodelovanje v izboru Tovarna leta 2019 je vprašalnik s štirimi sklopi, izpolniti ga je treba do 30. aprila.

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Podatke spremenite v informacije, te pa v konkurenčno prednost podjetja

Internet stvari v Sloveniji uporablja 62 odstotkov proizvodnih podjetij, polovica podjetij namerava uporabo IoT še povečati, kažejo...

Tovarna
Novice
Novice (intervju) Dobili smo podporno okolje, ki lahko pomaga trgu digitalnih storitev

Marko Bohar, samostojni svetovalec v Zbornici elektronske in elektroindustrije (ZEE) pri GZS ter koordinator grozda Pametne tovarne o...

Tovarna
Novice
Novice Digitalizacija industrijskih objektov ena od tem na Siemensovi konferenci v Rabcu

Med novimi trendi bodo v ospredju rešitve v oblaku za učinkovito upravljanje stavb, pametni števci in ventili, predvsem pa celotno...